Kandydaci


REKRUTACJA NA SEMESTR ŚRÓDROCZNY.

OSTATNIA SZANSA!

Przyjmujemy jeszcze zgłoszenia na semestr wiosenny:

Administracja, studia niestacjonarne I stopnia - rozpoczęcie zajęć 3-4 marca

Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia niestacjonarne I i II stopnia - rozpoczęcie zajęć 3-4 marca

Filologia angielska, studia stacjonarne I stopnia, 3,5 roku wymagany poziom Pre-Intermediate - rozpoczęcie zajęć 19 lutego

Filologia angielska, studia niestacjonarne I stopnia, 3,5 roku wymagany poziom Pre-Intermediate lub Intermediate - rozpoczęcie zajęć 3-4 marca

Filologia hiszpańska, studia niestacjonarne, 3,5 roku wymagany poziom Beginner - rozpoczęcie zajęć 3-4 marca

Filologia rosyjska, studia niestacjonarne, 3,5 roku wymagany poziom Beginner - rozpoczęcie zajęć 3-4 marca

Filologia szwedzka, studia niestacjonarne, 3,5 roku wymagany poziom Beginner - rozpoczęcie zajęć 3-4 marca

Uwaga! Na semestr wiosenny nie prowadzimy zapisów online, prosimy o zgłoszenia bezpośrednio w Dziale Rekrutacji.


APOSTILLE

Bez klauzuli apostille przyjmujemy osoby posiadające świadectwo dojrzałości wystawione przez jedno z niżej wymienionych państw. 

Algieria, Austria, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chiny, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Egipt, Estonia, Finlandia, Grecja, Irak, Korea Północna, Kuba, Libia, Litwa, Łotwa, Macedonia, Maroko, Mongolia, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Syria, Węgry, Tunezja, Turcja, Ukraina, Wietnam, Włochy, Wielka Brytania.

Без апостиль принимаем на обучение лица, имеющие аттестат, выданный одним из перечисленных ниже государств:

Алжир, Австрия, Беларусь, Босния и Герцеговина, Болгария, Китай, Кипр, Черногория, Чехия, Египет, Эстония, Финляндия, Греция, Ирак, Северная Корея, Куба, Ливия, Литва, Латвия, Македония, Марокко, Монголия, Россия, Румыния, Словакия, Словения, Сирия, Венгрия, Тунис, Турция, Украина, Вьетнам, Италия, Великобритания.

Students with a General Certificate of Secondary Education issued by the following countries do not need an apostille to be admitted on one of our courses:

Algeria, Austria, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, China, Cyprus, Montenegro, Czech Republic, Egypt, Estonia, Finland, Greece, Iraq, North Korea, Cuba, Libya, Lithuania, Latvia, Macedonia, Morocco, Mongolia, Russia, Romania, Slovakia, Slovenia, Syria, Hungary, Tunisia, Turkey, Ukraine, Vietnam, Italy, Great Britain.