Kandydaci


APOSTILLE

Bez klauzuli apostille przyjmujemy osoby posiadające świadectwo dojrzałości wystawione przez jedno z niżej wymienionych państw. 

Algieria, Austria, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chiny, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Egipt, Estonia, Finlandia, Grecja, Irak, Korea Północna, Kuba, Libia, Litwa, Łotwa, Macedonia, Maroko, Mongolia, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Syria, Węgry, Tunezja, Turcja, Ukraina, Wietnam, Włochy, Wielka Brytania.

Без апостиль принимаем на обучение лица, имеющие аттестат, выданный одним из перечисленных ниже государств:

Алжир, Австрия, Беларусь, Босния и Герцеговина, Болгария, Китай, Кипр, Черногория, Чехия, Египет, Эстония, Финляндия, Греция, Ирак, Северная Корея, Куба, Ливия, Литва, Латвия, Македония, Марокко, Монголия, Россия, Румыния, Словакия, Словения, Сирия, Венгрия, Тунис, Турция, Украина, Вьетнам, Италия, Великобритания.

Students with a General Certificate of Secondary Education issued by the following countries do not need an apostille to be admitted on one of our courses:

Algeria, Austria, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, China, Cyprus, Montenegro, Czech Republic, Egypt, Estonia, Finland, Greece, Iraq, North Korea, Cuba, Libya, Lithuania, Latvia, Macedonia, Morocco, Mongolia, Russia, Romania, Slovakia, Slovenia, Syria, Hungary, Tunisia, Turkey, Ukraine, Vietnam, Italy, Great Britain.


REKRUTACJA W TRZECH KROKACH

Przyjęcia na pierwszy semestr studiów:

  1. Rejestracja on-line
  2. Złożenie wymaganych dokumentów w Biurze Rekrutacji
  3. Dokonanie opłaty wpisowej

Przyjęcia na wyższe semestry studiów:

  1. Złożenie podania z załączonym wypisem z karty przebiegu studiów w Dziekanacie
  2. Złożenie wymaganych dokumentów w Biurze Rekrutacji
  3. Dokonanie opłaty wpisowej